Archives

Clean Boot là gì? Cách thực hiện Clean Boot trên Windows 10

Windows 10 đôi khi có thể hoạt động không bình thường, tạo ra các lỗi ngẫu nhiên, v.v. Trong những trường hợp đó, bạn có thể thực hiện Clean Boot. Clean Boot Windows 10 cho phép bạn xác định chính xác vấn đề gây ra, là do dịch vụ hoặc chương trình và giải quyết nó. […]

Khắc phục 97% lỗi thanh Taskbar Windows 10 không hoạt động

Tình huống mà thanh tác vụ (Taskbar) không phản hồi, bạn sẽ không thể nhấp vào nút Start, không thể mở ứng dụng từ đây, không thể nhấp vào thanh công cụ truy cập nhanh,… Nói một cách đơn giản, thanh tác vụ không thể nhấn được. Để xử lý lỗi không dùng được taskbar trong […]

Prescription And Over The Counter Diet Pillsweightloss Allifda-Approved Rx Weight Loss Pills That Really Work

Prescription And Over The Counter Diet Pillsweightloss Allifda-Approved Rx Weight Loss Pills That Really Work Forcibly blocked the two necromantic monarchs slim vie ebay, blocked many stone carving attacks, and took Qin Hao and the others away. Skinny magic pill Everyone else is trapped.At this moment, Xuan Wuji condensed his eyebrows slightly, opened the room […]

Cách chuyển đổi file PDF sang Word [Online hoặc Phần mềm]

Bạn thường xuyên làm việc với các định dạng văn bản tài liệu như PDF, DOC, … Bạn đang cần thủ thuật có thể giúp bạn dễ dàng chuyển đổi file PDF sang Word hoặc ngược lại. Nếu như bạn chưa biết cách thực hiện thì thủ thuật mà chúng tôi chia sẻ dưới đây sẽ […]